Listen to our music

♦   Leven yala
 

♦   Yar ishigide tursa
 

♦   Rak Muqam 1st Dastan Merghul
 

♦   Qap Qara Qoy Koz (Black sheep’s eyes)
 

♦   Mirajikhan